12 de des. 2023

Qui mana al CN Sabadell?

El passat dia 4 de desembre, va tenir lloc la reunió del Plenari del Consell d'Honor que precedeix a l'assemblea general ordinària de socis compromissaris. Entre altres temes, es va presentar el resultat de l'exercici econòmic 2022/2023, el qual per primer cop en molt temps dona un resultat positiu.


Cal recordar que els anteriors exercicis:

2021/22     - 297.347 €
2020/21     - 585.923 €
2019/20     - 269.868 €

o sigui que en els tres anteriors anys, s'acumulen unes pèrdues de 1.153.138 €.

Però no és per posar-se medalles un resultat d'aquest exercici en positiu d'11.528 € i molt menys si tenim en compte que durant 6 mesos els socis del CN Sabadell han pagat una derrama, anomenada quota energètica, la qual, segons el que es va presentar a l'assemblea extraordinària del 8 de març d'enguany, havia de suposar uns ingressos de 537.522 €.

Un dels punts que va presentar la Junta del Consell d'Honor va ser la modificació de l'article 60.3.e dels vigents Estatuts del CN Sabadell, que diu:

"Els acords de la Junta (Consell d'Honor) són adoptats per majoria simple dels seus membres. El vot del president és de qualitat."

pel següent redactat:

"Els acords de la Junta són adoptats per majoria simple dels seus membres assistents, amb un mínim de quatre. El vot del president és de qualitat."

El motiu d'aquesta proposta,  ve donada perquè en una votació de 7 membres del CH sobre un tema, 4 havien votat a favor i 3 en contra, però la Junta Directiva del CN Sabadell va revocar la decisió al.legant que no havien votat els 8 membres que componen la junta del CH i per tant, la votació no era vàlida.

Després d'un gran debat entre els assistents i amb la forta oposició de l'advocat del Club, nomenat en reunió de junta directiva del dia 21 de novembre de 2022, va prendre la paraula el Sr. Claudi Martí i amb un to sec, molt autoritari, i mostrant molt poc respecte per la tasca que realitzen les persones que componen el CH, va deixar clar que aquest Consell sols era un òrgan de consulta i que en tot cas era la Junta Directiva del CN Sabadell la que tenia sempre l'última paraula i que per moltes propostes que fessin, si aquestes no eren del gust de la Directiva, no es faria res del que proposessin. Val a dir que es va fer un silenci molt significatiu entre tots els assistents i va costar reprendre la reunió, tot i aixó i després d'unes paraules conciliadores per part de diferents membres de la Junta del CH, es va procedir a la votació, sent el resultat de 12 a favor i 14 en contra i algunes abstencions.


Bon moment per recordar l'entrevista a iSabadell del 9 de gener de 2017 on Claudi Martí deia:

"Es redactaran uns nous estatuts, per fer una entitat més oberta, crearan el Consell de Joves i Nens i també un espai on el soci pugui dir la seva. S’apostarà pels pressupostos participatius. A escala patrimonial, es reformaran algunes dependències de la seu dels carrer Montcada, a Covadonga, s’adeqüaran les Naus Bessones, a la mateixa zona, i seguiran les obres a Can Llong. També es farà un nou conveni col·lectiu per a la plantilla i es buscarà la pau social. “La pau social, que ha de ser la normalitat, l’aconseguirem amb sentit comú: respecte, escolta, obertura i integració”, ha assegurat Martí. El seu equip critica l’opacitat i el personalisme de la gestió de Torres, parlant de gestió “fosca” i assegurant que “hi ha molta por al CN Sabadell”.


Que lluny queden aquestes bones propostes d'entitat participativa i oberta i , en canvi, que properes les d'opacitat i personalisme. Ens preguntem,  què tindrà la cadira de President que fa tan semblants als que darrerament l'han ocupat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada