27 d’abril de 2016

Negociació del conveni col.lectiu del CNS (II)

En les quatre assemblees de treballadors que han tingut lloc amb els diferents torns de treball, El Director de Recursos Humans, Sr. Ramon Martí Serra, ha tingut el privilegi de poder assistir a totes elles cosa que en qualsevol empresa "normal" seria impensable.  Seria justificable si el motiu de la seva presència fos per aportar alguna cosa sobre les negociacions, però quan un es limita a escoltar i anotar tot el que veu i/o sent és molt poc ètic i ja sabem on acaben aquestes informacions. 

Un dels temes tractats és la modificació de l'article 6

L'article 6 del conveni del Club diu:

Article 6. Denúncia i revisió

[...]    Són d’aplicació les clàusules normatives del conveni mentre no s’arribi a un acord definitiu sobre aquest. Si les negociacions es prorroguen per un termini que excedeixi els set mesos, s’ha d’entendre que aquest queda prorrogat fins que acabin les negociacions. [...]

Miquel Torres des de la seva entrada al Club, ha tingut la obsessió de que els treballadors/es del Club es regeixin pel conveni bàsic del sector, és per aquest motiu que vol modificar aquest paràgraf, per, una nova redacció que digui, que si passa un any de negociacions i no s'ha arribat a un acord els treballadors/es del Club passaran automàticament al conveni del sector (que està molt per sota del conveni actual).

Un altre punt que directament vol suprimir d'aquest mateix article:

[...]     Així mateix,   en cadascuna de les presumptes prorrogues i amb efectes de primers del any de què es tracti, l’increment salarial    que s’aplicarà serà l’IPC de Catalunya de l’any anterior [...]

O sigui que l'augment que ofereix pels treballadors/es "de base" és de cero.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...