13 de desembre de 2015

Assemblees Ordinària i Extraordinària - Dilluns dia 14 de desembre a les 18.30 hores

Amb molta dificultat,  per la manca de transparència del president Miquel Torres i la seva Directiva, es van coneixent alguns resultats de l'exercici econòmic que es va tancar el passat 31 d'agost i que s'ha de presentar a la propera assemblea del dia 14.  També val a dir que es fa molt difícil creure els números que presenten, i encara més si tenim en compte que el requadre amb el total de socis que actualment te l'entitat no suma la xifres que posa, prova clara de total manipulació

Pel que fa a les pèrdues, consta una desviació en "despeses extraordinàries" d'aproximadament 400.000 euros. Un detall de les mateixes són els 59.550€ conseqüència de resolucions judicials i altres aspectes jurídics vinculats, o sigui, despeses d'advocats.

Una altre contrasentit és l'explicació que es dona en l'informe de gestió, justificant una despesa de 207.402 euros en indemnitzacions comentant que aquestes  tindran un efecte positiu en els propers exercicis per amortització dels llocs de treball, però si anem a veure els pressupostos veurem que la partida ha passat de 2.995.900 de l'any 2014/15 a 3.356.683 per l'exercici 2015/16, o sigui que ha experimentat un augment de 360.783 euros. La pregunta és obvia, on és aquesta amortització?

Un altre dels temes que ens hauria de preocupar seriosament és el que reflecteix l'informe de l'auditoria que diu textualment:

... la Junta Directiva ha arribat a un principi d'acord amb les entitat financeres participants als crèdits sindicats, tant de la Fundació Club Natació Sabadell com del Club, per a refinançar el deute actual...  

Veient la capacitat negociadora que ha demostrat Miquel Torres fins ara, el resultat és evident:
deixem de pagar capital i anem fent la bola més gran. Tot per celebrar el Centenari "por todo lo alto" i deixar el Club a la misèria més absoluta. Això és el que clarament diu l'informe de gestió:

... una amortització final del 25% en l’exercici 2036/2037, nou venciment final del deute actual.

A més de l'increment que això suposa en interessos, a algú li pot semblar possible que el Club, en un sol exercici econòmic, pugui afrontar aquesta devolució de capital??   La xifra que pot representar aquest 25% vindria a ser la que en els sis anys de mandat de la Junta Torres hauria d'haver tornat als bancs, però durant aquest període el Sr. Torres no haurà rebaixat gairebé res d'aquest deute, cosa que les juntes anteriors retornaven crèdit per valor d'un milió d'euros anualment. Però Miquel Torres, lluny de complir amb els compromisos adquirits, a més de deixar de pagar, ha incrementat aquest deute en més 4 milions d'euros.

També ens ha cridat molt l'atenció la reducció del patrimoni net del club, que ha passat de 10,2 milions d'euros al tancament de 2011 a 6,7 al 2015. Amb quatre anys una reducció de patrimoni de 3,5 milions d'euros ens sembla una barbaritat.

Amb aquests números Miquel Torres ens porta a una mort segura.

A continuació de l'Assemblea ordinària hi ha convocada una extraordinària per una Modificació dels Estatuts.

Cal recordar que el 14 d'octubre del 2014 Miquel Torres ja va convocar una Assemblea per modificar els Estatuts, adaptant-los totalment i exclusivament a la seva persona. Davant les manifestacions i controversia originada, Miquel Torres va anul.lar aquesta assemblea just abans de començar.

La informació de l'actual modificació ha estat impossible de valorar tot i que afecta a tots els socis, i aquests per llei, tenen dret a conèixer-la, però sabem de casos que han demanat formalment l'accés a aquestes dades i els hi ha estat denegat.

La qüestió és clara: convocar una extraordinària a continuació de l'ordinària, quan més de la meitat dels socis compromissaris ja hauran abandonat la sala, donar la documentació a última hora, bàsicament perquè ningú tingui temps de llegir-la o revisar-la, i d'aquesta manera poder aprovar qualsevol barbaritat que li vingui de gust només per afavorir els seus interessos.

És d'esperar que el seny dels socis compromissaris prevalgui per sobre de qualsevol altre cosa en benefici de l'entitat i dels seus socis.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...