21 de novembre de 2015

Una farsa de Plenari (actualitzat)

Dijous 19 de novembre va tenir lloc el Plenari del Consell d’Honor del Club Natació Sabadell. Va quedar demostrat un cop més que ni Miquel Torres ni la mateixa Junta del Consell d’Honor tenen cap respecte vers els consellers de l’entitat.

Després de que la Junta del Consell d’Honor expliqués els arrosos i les excursions, els consellers van demanar que es llegissin les cartes que havien estat presentades pels consellers. Tot i que els va costar, perquè  ja volien donar per finalitzat l'acte,  al final la presidenta les va llegir.

Hi havia dues cartes.

El contingut de la primera era d'un grup de consellers que demanava els números del tancament d’exercici 2015 i que s’han de presentar a la propera Assemblea. La presidenta Isabel Ortiz Morató va dir que no tenien cap obligació en explicar els números, però que podia assegurar que hi havia superàvit. Davant la indignació d’alguns consellers, el vice-president Mingo Vidal es va escalfar i va acabar dient que hi havia hagut una despesa ordinària de 13.000 euros positius,  que tancarien amb un positiu de 5000, o sigui que hi havia guanys. També va assegurar que “hi havia hagut despeses extraordinàries de 350000 euros, que això sempre passa"... o sigui, resumint,  que va deixar clar que el Club té una pèrdua a final d’exercici de més de 340000 euros per sobre del pressupost previst. Un nou exercici en negatiu i ja en són 4 de consecutius amb pèrdues.

El contingut de la segona carta era que es portés a votació una auditoria externa. La presidenta va treure uns quants folis i es va posar a llegir un escrit fet per l’advocat Marcos de Robles, on justificava que la interpretació que feia la Junta Directiva dels Estatuts,  era que el Consell d’Honor no tenia competències per posar a votació un tema com aquest. És evident que tothom es passa pel forro els vigents Estatuts del CN Sabadell ja que l'article 42 diu exactament:

Article 42.- Els comptes anuals i les dades comptables de la memòria econòmica han de ser revisats per auditors. L´auditoria ha d’incloure l´informe de gestió. A més a més, de manera extraordinària, l’auditoria s’ha d’efectuar, en tot cas, si ho sol•licita: 
a) L’administració esportiva de la Generalitat de Catalunya. 
b) La Federació Catalana de Natació. 
c) Un mínim del 5% dels socis numeraris o compromissaris.
d) Una quarta part dels membres de la Junta Directiva. 
e) L’Assemblea General mitjançant acord pres per majoria dels socis compromissaris presents.
f) La Junta del Consell d´Honor per acord del Plenari. 

En els dos primers casos, el cost de l’auditoria va a càrrec del sol•licitant.

Afegim aquest enllaç fet per un conseller en el seu blog que aporta alguna informació més sobre el Plenari.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...