16 de novembre de 2015

La Directiva del Club es salta els Estatuts un cop més

L’article 16, apartat 5 dels vigents Estatuts del Club Natació Sabadell diu textualment:

Els membres integrants de la Junta Directiva exerceixen els seus càrrecs gratuïtament.

Entenem que d’això es desprèn que tampoc haurien de poder tenir una relació laboral, ja que no seria ètic el fet de ser membre de la directiva, on es prenen les decisions i al mateix temps prestar serveis com empresa i que això permetés a la vegada un enriquiment personal. Doncs be, segons la informació de que disposem, un membre actual Junta Directiva, en concret Joan Canadell Lleonart, factura a través de la seva empresa al Club Natació Sabadell. Les raons que ha donat l'Entitat per a la seva contractació són : “el club no disposa de eines o maquinària adequada per a certes tasques, com la reparació dels porta-rotllos (que per cert va trencar un conegut soci i al que no se li va aplicar cap mesura disciplinària), la instal·lació de tanques  perimetrals, etc.” 

És evident que la informació privilegiada fa innecessària la presentació de pressupostos, però la pregunta és si aquest és l’únic cas o estem davant d’un aprofitament personal? Si fos així s’entendrien moltes coses.


1 comentari:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...