31 de març de 2012

Arxiu i projecte CLAROR

A l'abril del 2010, desprès de sis mesos d'una intensa tasca del Consell d'Honor i sota la seva tutela, es va posar en marxa el projecte CLAROR, que pretenia recuperar la memòria històrica del Club Natació Sabadell així com organitzar, classificar i catalogar tota la documentació exitent a l'arxiu, vetllant per la seva futura coservació. Des de l'inici s'ha compat amb els suport d'un expert en arxivística, un professional de la casa mes un grup de "voluntaris" que col.laboren en les tasques de identificació de fotos, documents.... Evidentment per aquestes tasques son necessàries eines informàtiques i per això el Club va destinar un ordinador per digitalitzar i enmagatzemar fotos i documents.

Amb poc temps i gràcies a l'entusiame i empenta dels membres capdavanters s'ha assolit fites molt importants arribant a connectar amb l'arxiu de Banc Sabadell, Universitat Pompeu Fabra, Futbol Club Barcelona, entre d'altres. Alguns de vosaltres haureu pogut comprovar la tasca realitzada en les jornades de portes obertes de l'arxiu.

Doncs be, a hores d'ara, tot aquest projecte està en perill, ja s'ha retirat l'ordinador per digitalitzar i classificar la documentació. Davant la protesta de les persones que treballen desinteressadament per aquest projecte, el vicepresident Xavier Verge "suggereix" que sigui el grup de col.laboradors els que aportin diners (aproximadament 100 € cadascú) per poder comprar un nou ordinador!!!

Mentrestant:
o

El presidente del CN Sabadell el histórico Miquel Torres acompañó a sus jugadoras en este partido decisivo que no ha podido culminar con las aspiraciones del conjunto catalán.

o

En el mes de abril de 2010, después de seis meses de intenso trabajo del Consell d'Honor y bajo su tutela,  se puso en marcha el proyecto CLAROR, que pretendía recuperar la memoria histórica del Club Natació Sabadell así como organizar, clasificar y catalogar toda la documentación existente en el archivo, cuidando por su futura conservación. Des del inicio se ha contado con el soporte de un experto archivista, un profesional de la casa mas un grupo de “voluntarios” que colaboran en las tareas de identificación de fotos, documentos… Evidentemente para estas tareas son necesarias herramientas informáticas y es por esto que el Club destinó un ordenador para digitalizar y almacenar fotos y documentos.

En poco tiempo, gracias al entusiasmo y empuje de los miembros de vanguardia se ha alcanzado objetivos importantes llegando a conectar con el archivo de Banc Sabadell, Universitat Pompeu Fabra, Futbol Club Barcelona, entre otros. Algunos de vosotros habréis podido comprobar la tarea realizada en las jornadas de puertas abiertas del archivo.

Pues bien, a día de hoy, todo este proyecto está en peligro, ya se ha retirado el ordenador para digitalizar y clasificar la documentación. Ante la protesta de las personas que trabajan desinteresadamente para este proyecto, el vicepresidente Xavier Verge “sugiere” que sea el grupo de colaboradores los que aporten dinero (aproximadamente 100.00€ cada uno) para poder comprar un ordenador nuevo!!!!!

Entretanto:
o

El presidente del CN Sabadell el histórico Miquel Torres acompañó a sus jugadoras en este partido decisivo que no ha podido culminar con las aspiraciones del conjunto catalán.

o

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...