13 de gen. 2017

UNA JUNTA ELECTORAL TOTALMENT [IM]PARCIAL

Començarem explicant que aquesta Mesa i Junta Electoral ha estat nomenada,  com tot, "a dit", saltant-se el que diuen els estatuts del CNS  (Article 20 apartat 5)

5. Les vacants que es produeixin han de ser cobertes per les persones que designi la Junta Directiva, prèvia consulta de la Junta del Consell d´Honor.

Aquesta setmana s'ha vist embrutada la pre-campanya electoral per diferents reclamacions fetes per part de la Junta electoral. La persona que signa aquests recursos és Joan Canadell Lleonart, actuant com a Secretaria d'aquesta.
Canadell és el secreterai de la Junta Gestora i per tant, segons contempla l'article 21 dels estatuts, és també el de la Junta Electoral: 

 Article 21.- 1. Dins dels dos dies següents a la seva elecció, els components de la Junta Electoral i de la mesa electoral prenen possessió del càrrec i la constitueixen formalment. A l’acte de constitució elegeixen el president. Actua com a secretari de la Junta Electoral, amb veu però sense vot, la persona que sigui secretari del Club, que ha de redactar l´acta de totes les reunions i els acords que prengui la Junta Electoral, amb el vistiplau del president. La Junta Electoral així constituïda ha de mantenir el seu mandat.

Ja vam denunciar, fa un temps, que aquest membre de la directiva de Miquel Torres realitzava tasques per a l'entitat, cosa que no està permesa ni als propis estatuts del CNS , art. 16 apartat 5 

"Els membres integrants de la Junta Directiva exerceixen els seus càrrecs gratuïtament."

ni a la Llei de l'Esport:


L'empresa de Joan Canadell a dia d'avui segueix prestant serveis en  la construcció de la segona fase de Can Llong.  La imparcialitat està servida. 

I per cert, si consultem la web del CNS continua figurant Miquel Torres de President i en cap lloc s'anuncia que estem en període d'eleccions. 
3 comentaris:

 1. És que el senyor Torres segueix fent de president. Continua accedint al despatx de president, es dirigeix a nosaltres com a treballadors amb les mateixes males formes dels 6 darrers anys, dóna les indicacions que vol...
  Arriba el moment de denunciar tot això!!!

  ResponElimina
 2. Sr Vidal, sr Ramon Martí, sr Navas, sr Leivas, sr Abellan, sra Balbuena, sra Corominas: és que vostès no saben el que està passant al Club? O és que en són plenament conscients i llavors en són còmplices?
  Els hi explicaré: La gent té por! Por perquè la seva junta, amb el Sr Torres al capdavant, amenaça a socis i treballadors, por perquè pren represàlies contra els fills dels qui opinen diferent, por perquè persegueix laboralment a socis fora del Club, por perquè assetja laboralment a treballadors!!!
  Vostès estan depassant totes les línies vermelles de la nostra societat!! Són molt mala gent i el soci els vol ben lluny del Club!

  ResponElimina
 3. I aquest es un dels "legals, etics i honestos", sort perque si no fos aixi ja s'haurien endut el club a casa.

  ResponElimina