2 de desembre de 2013

Propostes per debatre en el Plenari del Consell d'Honor

Demà dia 3 de desembre està convocat el Plenari del Consell d'Honor.  Atenent el que marca el punt 6 de l'ordre del dia, un grup de socis ha fet arribar les peticions següents: 

Propostes per debatre en el proper Plenari del Consell d’Honor del dia 3 de desembre, per traslladar, si escau, a l’Assemblea Ordinària del CN Sabadell.

1.- Que la composició de les Assemblees sigui formada per socis de ple dret, (majors d’edat i amb un mínim d’antiguitat d’un any), anul·lant l’actual composició mitjançant socis compromissaris.

2.- Amb la finalitat de preservar el patrimoni del Club, incorporar un nou article als Estatuts que contempli que una  junta Directiva que presenti un resultat negatiu de l’exercici econòmic i aquest, sigui aprovat per l’Assemblea General,  haurà de restablir aquestes pèrdues en els dos exercicis següents.
Si es produeix un relleu a la Junta Directiva durant els dos anys que s’han de restablir aquestes pèrdues, la nova Junta que hagi pres possessió en quedarà vinculada a tots els efectes, sempre que el nou President  hagi format part de la Junta cessant i afectada per aquesta situació.
En el cas d’incompliment, transcorreguts els dos exercicis posteriors al del resultat negatiu, la Junta Directiva queda cessada automàticament i serà substituïda per una Comissió Gestora segons el que preveu l’article 34 del Estatuts del CNS.

3.- Demanar la devolució del 0,5% aplicat incorrectament. Segons l’IPC que indiquen els rebuts, del 2,6% correspon al del mes de juliol. El del mes d’agost és 2,1%.

4.- Anular l’expedient sancionador al soci Marià Gisbert Pous.


Sabadell, 29 de novembre de 2013

Des d'aquí us demanem la màxima participació en aquest Plenari per aconseguir recuperar la dignitat del Club Natació Sabadell. 

1 comentari:

  1. Doncs aquesta junta ni amb 100 anys recupera el què han fet!!! Que marxin ja!!!!!

    ResponElimina

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...