18 d’abril de 2012

35 Dies de Bogeria

35 Dies de Bogeria, anuncia la web del Club Natació Sabadell.  I és que aquest any el waterpolo sabadellenc està d'enhorabona. En 35 dies es decidirà la lliga i la final de l'Eurocup. 

És la primera vegada en 8 anys que un equip espanyol disputa la final de l'Eurocup. L'explicació la trobem en la crisi econòmica; A l'any 2003, després d'uns anys de bonança, arriba una crisis econòmica al món de l'esport, es decideix racionalitzar la secció i fer ajustaments. 

"Després d’uns anys en la alguns clubs han tirat de talonari per poder ser algú també a nivell internacional, ara toca temps de vaques flaques. [...] El C.N. Sabadell ha renunciat a jugar la Lliga de Campions per falta de diners."
Podeu llegir l'article sencer a la Malla.cat

Curiosament Miquel Torres ocupava el càrrec d'Adjunt a la Presidència i Pere Nicolàs el de Vicepresident econòmic (igual que ara) de la Junta Directiva que va portar a aquest punt d'insostenibilitat al Club Natació Sabadell. 

No és d'estranyar que després d'aquesta gestió, Miquel Torres hagi negat sempre haver format mai part de la Junta Directiva de Carles Ibars; però l'hemeroteca no perdona: 

"Carles Ibars ha decidit renovar el seu equip directiu. [...] Miquel Torres és el seu nou assessor adjunt a la presidència. Torres és a la vegada director de la Fundació Barcelona Olímpica [...] I en el seu dia va aspirar a ser el president de la Federació Catalana de Natació." 
Article de Març del 2003 al Diari La Malla

El 2003 arriba una nova Junta Directiva que es veu obligada a fer importants renúncies per  tal de tornar a un punt d'equilibri econòmic. 

El 2011 la història es repeteix: Miquel Torres torna al Club, aquest cop com a President i amb una forta aposta econòmica per les seccions aquàtiques que baten tots els records, mentre la resta de Clubs catalans apliquen criteris d'austeritat per poder-se mantenir. 


Al mateix temps l'actual Junta Directiva presenta una proposta de nou conveni col·lectiu amb una retallada històrica de salaris i drets dels treballadors, malgrat les promeses fetes durant el període electoral. 

Amb aquesta perspectiva és inevitable preguntar-se si l'actitud de l'actual Junta Directiva respon a una estratègia a llarg termini o si simplement és una constant fugida endavant, com ho havia estat durant l'època en que Torres va estar d'adjunt a la Presidència. 

La resposta probablement la trobem en el títol de la notícia: 35 dies de bogeria. 


 35 Días de Locura, anuncia la web del Club Natació Sabadell. Y es que este año el waterpolo sabadellense está de enhorabuena. En 35 días se decidirá la liga y la final de la Eurocup. 

Es la primera vez en 8 años que un equipo español disputa la final de la Eurocup. La explicación la encontramos en la crisis económica; en el año 2003, después de unos años de bonanza, llega una crisis económica en el mundo del deporte, se decide racionalizar la sección y hacer ajustes.

"Después de unos años en la que algunos clubs han tirado de talonario para poder ser alguien también a nivell internacional, ahora tocan tiempos de vacas flacas. [...] El C.N. Sabadell ha renunciado a jugar la Liga de Campeones por falta de dinero."
Podeis leer el articulo entero en Malla.cat

Curiosamente Miquel Torres ocupaba el cargo de Adjunto a la Presidencia i Pere Nicolàs el de Vicepresidente económico (igual que ahora)  de la Junta Directiva que trajo a este punto de insostenibilidad al Club Natació Sabadell. 

No es de extrañar que después de esta gestión, Miquel Torres haya negado siempre haber formado parte de la Junta Directiva de Carles Ibars; pero la hemeroteca no perdona: 

"Carles Ibars ha decidido renovar su equipo directivo. [...] Miquel Torres es su nuevo asesor adjunto a la presidencia. Torres es a la vez director de la Fundación Barcelona Olímpica [...] Y en su día aspiró a ser el presidente de la Federación Catalana de Natación." 
Articulo de Marzo de 2003 en el Diario La Malla

El 2003 llega una nueva Junta Directiva que se ve obligada a hacer importantes renuncias para volver a un punto de equilibrio económico. 

El 2011 la historia se repite: Miquel Torres vuelve al Club, esta vez como Presidente y con una fuerte apuesta económica por las secciones acuáticas que baten todos los records, mientras el resto de Clubes catalanes aplican criterios de austeridad para poderse mantener. 


Al mismo tiempo la actual Junta Directiva presenta una propuesta de nuevo convenio colectivo con un recorte histórico de salarios y derechos de los trabajadores, a pesar de las promesas hechas durante el periodo electoral. 

Con esta perspectiva es inevitable preguntarse si la actitud de la actual Junta Directiva responde a una estrategia a largo plazo o simplemente es una constante huida, como lo había sido durando la época en que Torres estuvo de adjunto a la Presidencia. 

La respuesta probablemente la encontramos en el título de la noticia: 35 días de locura. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...