11 de des. 2016

Nou abús de poder

L'abús de poder per part de Miquel Torres sembla no tenir límits. Actualment la seva fixació es centra en una treballadora, S.L.G. Aquest cas el va portar un conseller en l'últim plenari i volem donar-li difusió des del blog.

Aquesta persona és membre del comité d'empresa i s'ha caracteritzat per ser una gran defensora dels drets laborals dels treballors/es del CNS, motiu pel qual Miquel Torres l'ha convertit en el seu objectiu i no li permet fer-se sòcia de l'entitat per poder fer ús dels drets que atorga el vigent conveni, 

“Article 38. Avantatges socials
 a) Tots els treballadors que siguin socis del Club Natació Sabadell poden utilitzar, durant la jornada laboral, el servei de miniclub per als seus fills/es, amb la limitació que han de complir amb les normes vigents en cada moment per a aquest servei, i que són d’obligat compliment per al soci.
 b) El/la treballador/a que es vulgui fer soci/sòcia del Club no ha de pagar matrícula. Aquest benefici és extensiu al cònjuge i fills del/de la treballador/a, i no pot ser d’aplicació en el cas que el/la treballador/a es faci soci/sòcia mitjançant alguna promoció.

 c) El/la treballador/a que sigui soci/a ha de tenir un descompte de la quota de soci del 20%. Aquest descompte és acumulable a d’altres que el treballador/a ja estigui gaudint, amb el límit de descomptes que marquin els estatuts en cada moment i que en l’actualitat és del 50%”.

D'aquesta manera li complica enormement la conciliació familiar i laboral.  El cas és que moltes mares treballadores del CN Sabadell s'han vist obligades a realitzar una reducció de jornada, amb la conseqüent pèrdua salarial, el que no sabem són els motius que les han portat a acollir-se a aquesta reducció, però curiosament abans de l'entrada de Miquel Torres eren poques les que s'acollien a aquest dret. 

Per altra banda, els Estatuts del CN Sabadell són molt clars pel que fa a l'admissió de socis


Article 8.- Per ser admès com a soci numerari, en qualsevol de les categories, serà necessari: 
a       Fer la sol•licitud per escrit i dirigida a la Junta Directiva, en la qual figurin el desig de pertànyer a l’entitat, les dades personals i la declaració expressa que l’interessat es compromet a complir les obligacions que imposa la legislació específica aplicable al Club, i també els Estatuts, el Reglament de règim interior i els acords adoptats vàlidament pels òrgans de govern”. 

Tot i haver-ho sol.licitat per escrit, la única resposta ha estat un "no" verbal, sense més explicació. 

Esperem i desitgem que el Comitè d'Empresa prengui les mesures pertinents i comenci a actuar davant de la reiterada vulneració de drets:  per primer cop en els 100 anys de història s'ha produït l'obertura d'un protocol d'assetjament, no es permet als treballadors/es anar acompanyats d'un membre del comitè a les cites amb l'empresa, no s'entrega la roba de treball a temps o directament no s'entrega mai...


3 comentaris:

 1. Suma y sigue. Lo peor de todo es que estos hechos se han convertido en habitual en este club.

  ResponElimina
 2. La meva solidaritat amb aquesta treballadora, mare i dona i totes les que viuen dins del CNS actituts d'aquestes caracteristiques, a la vegada que condemno les actituts misòginas del president. Si fas un repàs a les persones expulsades, assetjades i privades de drets dins del Club supera en gran nombre les dones.
  No deixem de denunciar fets com aquests "juntes som més fortes".

  ResponElimina
 3. El presidente hace i deshace. No hay ningún miembro de junta con cabeza para pararle los pies.

  ResponElimina