22 d’octubre de 2012

Condicions del rescat

En la informació facilitada als socis compromissaris, s'explica el que es presentarà per a la seva aprovació a l'Assemblea del dia 25 d'octubre. El motiu d'aquesta Assemblea, convocada a corre-cuita,  no és altre que els socis compromissaris aprovin el crèdit de 3.500.000 euros.

Ens preguntem doncs, què es va aprovar a l'Assemblea Extraordinària del passat 30 de juliol?  Doncs resulta que es van oblidar d'explicar-nos alguns "petits detalls", com per exemple que per rebre aquest crèdit, entre altres coses, també és necessari hipotecar les Naus Bessones.

Així mateix es demana una re-negociació de les condicions dels crèdits ja existents (1a. i 2a. fase), sol.licitant dos anys de cadència (només es paguen interessos a un tipus més elevat) i en canvi no s'allarga el termini de pagament, el que significa que un cop passats els dos anys la quota a retornar serà molt més elevada i a sobre s'hi afegeixen dos nous préstecs, un, el tant comentat de 3.500.000 i un altre de 500.000 euros a formalitzar amb l'Institut Català de Finances com a bestreta de la subvenció del Consell General d'Esports i així poder-ne disposar d'immediat, o sigui que en total es demanen 4.000.000 d'euros?

Si tenim en compte que el passat dia 31 d'agost es va tancar l'exercici econòmic 2011/2012, el més convenient  seria saber exactament en quina situació es troba actualment el club, i quin és el resultat d'aquest exercici per poder valorar la necessitat o no d'aquest nou crèdit.

Són moltes les veus que opinen que aturar les obres un temps prudencial seria molt més convenient que no  pas un sobre-endeutament. A més es crítica la opacitat amb què s'ha dut el procés i que es vagin ocultar dades a l'Assemblea del mes de Juliol.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...